Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Netwerkbijeenkomst Offshore Wind Frankrijk, 18 november a.s.

De Nederlandse ambassade in Parijs en Cleantech Holland nodigen u uit voor een Offshore Wind netwerkevenement op 18 november 2011 op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs.

Door dit netwerkevenement wordt de Nederlandse industrie op hoog niveau gepromoot als partner bij de aanleg en het onderhoud van de Franse Offshore Windparken. Naast spelers uit consortia rondom EDF en GdF Suez zullen ook lokale Franse bedrijven uit de regio Normandië en Bretagne worden uitgenodigd voor het netwerkevenement.

Januari openstelling eerste tender
Frankrijk heeft als doelstelling 23 procent duurzame energie in 2020 te produceren. Een belangrijke pijler daarvan vormt windenergie. Er staat 6 GW gepland aan offshore windenergie. In januari 2011 is de eerste tender voor 3 GW aangekondigd. Tot 11 januari 2012 kunnen consortia hun plannen indienen. Voor de zomer 2012 maakt de Franse overheid de geselecteerde projecten bekend. In 2013 moet per geselecteerd project een nadere haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd, waarna in 2015 kan worden gestart met de bouw. Dit hele proces wordt gecoördineerd door de Franse Commission de régulation de l’énergie. In de periode 2013 – 2015  zal tevens de tender voor de volgende 3 GW projecten worden vrijgegeven.


Samenwerken met Franse industrie
De ontwikkelingen in Frankrijk bieden kansen voor Nederlandse bedrijven, omdat de toeleveringsketen nog ontwikkeld moet worden. Ontwikkelingen van de Franse economie en regio’s staat voorop en geldt als uitgangspunt in beoordeling en de gunning van de tenders. ‘Local content’ is dan ook een  belangrijk uitgangspunt bij de projecten. Als de Nederlandse industrie een rol wil spelen in de Franse Offshore Wind projecten dan is het zaak aansluiting te zoeken bij de Franse industrie. Met name op het gebied van design & engineering, fundaties, offshore logistiek en installatie zouden er voor Nederlandse bedrijven kansen moeten zijn om zakelijke partners te vinden.


Gelegenheid tot presentatie
Tijdens het evenement zal er na het plenair gedeelte volop gelegenheid zijn om contact te leggen met spelers uit de Franse industrie. Nederlandse bedrijven zullen in de gelegenheid worden gesteld zich te presenteren binnen een mini beurs concept. 


Meld u nu hier aan i.v.m. beperkte beschikbaarheid

Concept programma vrijdag 18 november
Moderator : Dhr Fred Olthof, Hoofd Economische Afdeling

08h45                  Ontvangst Nederlandse bedrijven
09h00                  Jérôme Jacquemin, GL Garrad Hassan –
                            Ontwikkeling Franse parken en Franse toeleveringsketen
09h30 – 10h00    Ontvangst en registratie Franse bedrijven
10h00 – 10h15    Ontvangst en opening
                            S. Exc. Monsieur Hugo Siblesz, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
10h15 – 11h00    Key Note Nederlandse Offshore Windindustrie
11h00 – 11h15    Pauze
11h15                  Presentaties expertisegebieden Nederlandse industrie
12h15                  Netwerkgelegenheid
                            Déjeuner-buffet
                            Minibeurs Nederlandse industrie
15h50 – 16h00    Sluiting programma


In verband met beperkte beschikbaarheid moeten wij selectief omgaan met de binnenkomst van aanmeldingen.
Bedrijven die een profiel hebben aangeleverd voor het profielenboek zullen voorrang krijgen op deelname.
Na aanmelding ontvangt u van ons een definitief programma, routebeschrijving en een hotelsuggestie.

Het is mogelijk om voor dit event een beperkt aantal bestaande Franse (offshore wind) relaties door de ambassade uit te laten nodigen. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan horen wij dit graag voor vrijdag 28 oktober a.s.
Het is dan wel noodzakelijk de volgende gegevens te vermelden: Organisatie, Contactpersoon, E-mail, Telefoon.
Deze gegevens kunt u mailen naar Nicole de Borst, E: nicole.de.borst@fme.nl


Mocht u meer informatie wensen over dit event, dan kunt u contact opnemen met Cleantech Holland, T: 079 35 31 390.

Home / Nieuws / Archief 2011 / Netwerkbijeenkomst Offshore Wind Frankrijk, 18 november a.s.

Zoeken